Historie en toerisme

Dordrecht heeft een rijke historie. Kernpunten uit de ontstaansgeschiedenis van Nederland speelden zich in Dordrecht af. Die historie moeten we daarom koesteren en benutten. Dit betekent ook dat zeer zorgvuldig wordt omgegaan met cultureel erfgoed, fraaie stadsgezichten en het historisch centrum. Toerisme brengt levendigheid in de binnenstad en levert geld op voor stad en middenstand.

  • Dordrecht ontwikkelt zich tot landelijk historisch centrum voor staats- en kerkgeschiedenis. Daarom worden 500 jaar Reformatie (2017) en 400 jaar Nationale Synode (2018-2019) stevig op de kaart gezet. Het gerenoveerde Hof speelt daarbij een centrale rol.
  • Evenementen die subsidie krijgen sluiten aan bij de historische waarde van de stad of het onderwijs. Het Bach-festival is daarvan een goed voorbeeld.
  • Dordrecht gaat belangrijke trekpleisters als het Dordts museum|Huis Van Gijn en het Nationaal onderwijsmuseum landelijk actiever onder de aandacht brengen.
  • Dordrecht gaat meer gebruik maken van het water voor het toerisme. Initiatieven hiertoe van bijvoorbeeld horecaondernemers worden serieus bekeken.