Opgroeien en opvoeden

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving en de ruggegraat van de stad. Het is belangrijk dat kinderen het fijn vinden om in Dordrecht op te groeien en dat zij kunnen meedoen. De verantwoordelijkheid voor gezond opgroeien en opvoeden ligt bij de ouders. De gemeente zal ouders daarbij moeten helpen, in plaats van ontmoedigen of voor de voeten lopen. Bestaande (particuliere) initiatieven, zoals het SMS-kinderfonds, moeten daarom goed onder de aandacht worden gebracht.

  • De gemeente voorziet in toereikende financiering voor peuterspeelzalen. De pedagogische doelstelling van de peuterspeelzalen mag niet in de knel komen. Identiteitsgebonden peuterspeelzalen krijgen gelijke kansen.
  • De gemeente investeert in expertise om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen vroegtijdig te onderkennen en te beperken. Ook is bijzondere aandacht nodig voor taalachterstanden bij allochtone bevolkingsgroepen. Ouders worden zoveel mogelijk betrokken bij programma’s voor het terugdringen van ontwikkelingsachterstanden.
  • Het te vondeling leggen van kinderen is in Nederland illegaal. Daarom werkt de ChristenUnie/SGP niet mee aan een vondelingenkamer (een babyluikje) in Dordrecht. Het is beter zorg en hulp te bieden aan de ouders mocht dat nodig zijn.