Recreatie en sport

Sport en recreatie zijn van belang voor een gezond lichaam en dragen bij aan onderlinge betrokkenheid. Het eiland van Dordt biedt een rijkdom aan recreatie- en sportmogelijkheden. Op het gebied van recreatie zijn het polderlandschap en de Biesbosch belangrijk. ChristenUnie/SGP vindt dat beroepssport haar eigen sportbroek moet ophouden. De prioriteiten van de gemeente liggen bij de amateur- en breedtesport. Uitgangspunt is daarbij dat deelnemers gezamenlijk hun sportverenigingen financieren. Sport- en recreatievoorzieningen moeten goed toegankelijk zijn voor gehandicapten en ouderen. De ChristenUnie/SGP heeft grote waardering voor de vele vrijwilligers die actief zijn bij de sportverenigingen.

  • De gemeente verleent voor beroepssport geen subsidie (direct of indirect) en voorziet niet in borgstelling.
  • De gemeente bevordert de jaarlijkse organisatie van een sporttoernooi tussen scholen.
  • Door de gemeente gefinancierde sportvoorzieningen zijn breed toegankelijk voor groepen die daarvan gebruik willen maken.
  • De voorzieningen in de jachthavens van Dordrecht en de informatievoorziening voor watersporters worden verbeterd. Waar mogelijk wordt dit gecombineerd met verbetering van voorzieningen voor beroepsvaart.
  • Er wordt vanwege de noodzakelijke bezuinigingen en het belang van open polderlandschap een verkenning uitgevoerd naar een beperktere schaal en invulling van de Nieuwe Dordtse Biesbosch.