Wonen en leefomgeving

Dordrecht is een prachtige stad om in te wonen en dat moet zo blijven. Allereerst is er de bijzondere positie aan het water. De stad heeft verder een schitterend historisch centrum, mooie parken, indrukwekkende natuur in de Biesbosch en weids polderland. Ook is Dordrecht centraal gelegen en heeft uitstekende verbindingen via spoor, weg en water. ChristenUnie/SGP wil Dordrecht nog aantrekkelijker maken om in te wonen en te werken. Dat doen we met elkaar: burgers, ondernemers en overheid. Daarom krijgen burgers en ondernemers meer ruimte. ChristenUnie/SGP kiest voor duurzame bouw in de stad met veel aandacht voor gezinnen, ouderen en groen. Ook wil de ChristenUnie/SGP Dordrecht als woonplaats actiever op de kaart zetten, bijvoorbeeld voor forensen en mensen met hogere inkomens. Bij de ruimtelijke ontwikkeling van Dordrecht zijn initiatieven vanuit de samenleving van groot belang. De gemeente maakt dit mogelijk en de structuurvisie dient daarvoor ruimte te geven. Duurzaamheid bij de ruimtelijke ontwikkeling is een voorwaarde.

  • Het is nodig dat blijvend wordt geïnvesteerd in de binnenstad zodat die levendig blijft, ook als het aantal winkels afneemt. Daarom komt er een actieplan voor de binnenstad, inclusief het gebruik van panden langs de Spuiboulevard. De Spuiboulevard moet zich ontwikkelen naar een levendig woon/werkgebied. Leegstaande kantoorpanden worden vrijgegeven voor alternatief gebruik zoals woningen. Particulieren krijgen daarbij volop de ruimte.
  • Op Stadswerven wordt een project begonnen voor particulier opdrachtgeverschap. De woningen moeten van hoge kwaliteit zijn. Een brug naar de Riedijks-haven wordt gelijktijdig met de eerste woningen opgeleverd.
  • Dordrecht heeft voldoende goedkope woningen. Om hogere inkomens vast te houden worden woningen gebouwd in het midden- en hogere segment.
  • Het gebruik van kluswoningen en creatieve woonruimten in kantoorpanden wordt gestimuleerd.
  • Braakliggende terreinen die niet op korte termijn worden bebouwd, worden tijdelijk alternatief ingericht. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door beplanting, veldbloemen, een parkje of de ontwikkeling van stadslandbouw. De gemeente daagt particulieren uit hiertoe initiatieven te ontplooien.
  • Inwoners worden gemotiveerd om zelf initiatief te nemen bij de inrichting en het onderhoud van hun directe leefomgeving. Dit kan bijvoorbeeld met de verstrekking van perkzaden en afvalknijpers.
  • Op het gezondheidspark komen geen activiteiten die niet zijn gerelateerd aan zorg, beweging en sport. Nieuwe ontwikkelingen op die gebieden worden positief benaderd, andere initiatieven kunnen elders een plek krijgen.
  • Aandacht voor herstructurering blijft nodig. De sociale en fysieke kwaliteit van wijken moet goed op peil blijven. Als tot sloop van huizen wordt besloten moet duidelijk zijn wat met de vrijkomende gronden gebeurt.
  • De gemeente onderzoekt samen met woningbouwcoöperaties of schotelantennes aan gevels aan de openbare weg kunnen worden geweerd.