Zondagsrust

Op allerlei gebied reguleert de overheid en stelt grenzen om de samenleving in goede banen te leiden. Dat geldt ook voor de door velen gewaardeerde zondagsrust. De samenleving als geheel is gebaat bij een collectief, regelmatig rustmoment, van oudsher is dat de zondag. Deze dag is volgens de Bijbel en de christelijke traditie bedoeld als rustdag. De gemeente benut daarom alle mogelijkheden om de zondagsrust te waarborgen. Kerkelijke samenkomsten kunnen ongestoord doorgang vinden en aan evenementen die deze rust dreigen te verstoren, onthoudt het gemeentebestuur zijn goedkeuring en medewerking.