Uitgangspunten

De ChristenUnie/SGP zoekt het goede voor de stad. Onze gids daarbij is de Bijbel, het woord van God. De ChristenUnie/SGP is ervan overtuigd dat de Bijbelse normen en waarden goed zijn voor iedereen persoonlijk en voor heel de samenleving. De zorg voor je naaste, barmhartigheid, rechtvaardigheid, verantwoorde omgang met geld en rentmeesterschap over de schepping zijn voorbeelden van Bijbelse waarden. God heeft de overheid gegeven om de samenleving in goede banen te leiden. Daarom is het van belang dat de overheid de Bijbelse boodschap serieus neemt.

 

Daarom: Bijbels geïnspireerd


Samenleven begint bij u en uw buren, niet bij de overheid. Samen zijn wij de samenleving. De ChristenUnie/SGP hecht daarom veel waarde aan eigen verantwoordelijkheid. Omzien naar elkaar en zorg voor de schepping is voor ieder persoonlijk een Bijbelse opdracht. Veel inwoners doen hand- en spandiensten voor buren en familieleden, zijn actief in buurt of kerk en tonen zich betrokken en verantwoordelijk. Onze stad kent veel goede initiatieven, zoals het Diaconaal Platform Dordrecht, de Voedselbank en hulp aan vluchtelingen. Stuk voor stuk bewijzen van een gezonde samenleving. Deze initiatieven willen we koesteren en waar nodig ondersteunen.


Samenleven vanuit het besef dat je er niet alleen voor staat. Dat is hulp bieden en zoeken in eigen omgeving in de wetenschap dat er een vangnet is als het niet gaat. Samenleven doe je vooral in en vanuit je eigen wijk. Daar moeten kinderen veilig kunnen spelen, naar school gaan of een club bezoeken. Daar moet het leefklimaat prettig en gezond zijn voor alle burgers en voorzieningen goed bereikbaar – vooral met de fiets en het openbaar vervoer.

 

Voldoende goed werk is voor een gezonde samenleving van groot belang. Het zorgt voor structuur, inkomen en zingeving. Daarom willen we extra banen in de stad en de regio. Ook willen we jongeren en werkzoekenden helpen om met een goede opleiding werk te vinden. 

 

Misbruik van overheidsgeld en het niet naleven van regels ondermijnt de samenleving. We zetten daarom in op de handhaving van afspraken en regels voor burgers, bedrijven en de overheid zelf.

 

Daarom: maatschappelijk gezond


De overheid dient zorgvuldig om te gaan met het belastinggeld dat we samen betalen: de gemeente is daarvan geen eigenaar, maar rentmeester. De gemeente moet goed op de financiën letten en het gemeenschapsgeld besteden aan de kerntaken van de gemeente. Elke euro wordt tenslotte eerst verdiend voordat de gemeente hem kan uitgeven. Tegelijkertijd is het de taak van de gemeente dat inwoners nu en in de toekomst veilig en prettig in Dordrecht kunnen leven. Daarom investeren we in veiligheid, schone energie, een sterke economie en banen. We steunen de kwetsbaren in onze stad. Dat vraagt om verstandig financieel beleid dat is gericht op een sluitende begroting.


Daarom: toekomstbestendig