Aandacht voor uw wijk

ChristenUnie/SGP heeft aandacht voor heel de stad en voor iedere wijk.

Dat betekent in het algemeen, voor elke wijk:

  • Verbetering wegen door stuctureel extra geld voor wegonderhoud.
  • Verbetering fietspaden: Fietspaden moeten een eenduidige en goede vormgeving krijgen, goed op elkaar aansluiten en voldoende ruimte bieden voor elektrische fietsen.
  • Veilige wijken.
  • Tegen gaan illegale kamerverhuur Reeland, Oud Krispijn, Binnenstad en Indische buurt.
  • In elke wijk wordt de leefbaarheid en veiligheid regelmatig beoordeeld en verbeteringen samen met de bewoners doorgevoerd. Inwoners die hun woonomgeving vervuilen worden daarop aangesproken.
  • Braakliggende terreinen krijgen spoedig een alternatieve invulling.
  • Blijvende aandacht voor herstructurering.
  • Geen wegen meer in top 10 onveilige wegen (onderstaande alle wegen uit top 20 in Dordt per wijk gesorteerd). http://www.politie.nl/nieuws/2013/april/4/07-politie-pakt-onveilige-wegen-aan.html
  • Bewoners stimuleren tot participatie in de maatschappij. Nagaan of huurverlaging een nuttig middel kan zijn.


Bekijk verder per wijk (zie het menuutje links) wat onze aandachtspunten zijn.