Binnenstad

 • Binnenstad is parel van de stad: daarin blijvend investeren
 • Koesteren van parels zoals het Hof
 • Stimuleren particulier initiatief: het Medisch museum en de Ark van Noach zijn daarvan goede voorbeelden
 • Actieplan voor de binnenstad en Spuiboulevard; niet verslappen
 • Geen koopzondagen
 • Bestrijden overlast coffeeshops: geen coffeeshops, geen experimenten met wietteelt
 • Veiligheid in de avonduren in de binnenstad
 • Strenge handhaving op drank, coffeeshops en gokken.
 • Waterveiligheid blijft aandachtpunt vooral met het oog op de waterkerende werking van de Voorstraat.
 • Leegstaande panden krijgen een alternatieve bestemming
 • Dordrecht behoudt intercity status
 • Veiligheid spoor belangrijk aandachtspunt, lobby om goederenvervoer te weren (RoBel route)
 • Dordtse boekenmarkt ook op zaterdag
 • Centrale bibliotheek blijft behouden
 • Voorzieningen jachthavens worden verbeterd
 • Behoud binnen Kalkhaven als industriële haven
 • Poller Museumstraat blijft ’s nachts dicht