Oud- en nieuw Krispijn

  • Tegenstander automatenhal/casino bij Maasterras/Weeskinderendijk.
  • Terrein bij Zwijdrechtseburg/maasterras snel van een alternatieve invulling voorzien.
  • Schotelantennes van openbare straat weren.
  • Brouwersdijk, Krispijnseweg en Laan der VN uit de top-10 onveilige straten Zuid-Holland-Zuid.
  • Aanpakken Krispijnzijde station: Nu de voorkant van het station is opgeknapt dient ook de achterkant te worden aangepakt.De fietsenstalling moet worden verbeterd en uitgebreid. Daarbij is tevens aandacht voor de sociale veiligheid.
  • Aanpakken en handhaven geluid van de zeehaven.
  • Initieven ondersteunen welke leiden tot betere samenwerking culturele instellingen en een efficiënter gebruik van de Koloriet.
  • Om de luchtkwaliteit te bevorderen wordt er in samenspraak met het havenbedrijf en de maritieme sector voor gezorgd dat schepen die liggen afgemeerd in de Zeehaven zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoten.