Reeland & Land van Valk

  • Buurtspeeltuin De Victorie blijft bestaan, desnoods met overheidssteun.

  • Op het Leerpark krijgen fietsers voorrang van auto’s en bussen.

  • De fietsverbinding tussen het leerpark en de Twintighoevenweg via de Romboutslaan wordt verbeterd zodat fietsers de gevaarlijke rotonde bij de professor Waterinklaan gemakkelijker kunnen mijden.

  • De politie controleert regelmatig de snelheid op bijvoorbeeld de Krommedijk, de Eemsteynstraat en de Toulonselaan.

  • De gemeente handhaaft de wettelijke geluidsnormen voor rangerende Arriva-treinen. Zodra mogelijk verdwijnt het rangeerterrein.

  • De gemeente monitort de waterkwaliteit van de vijvers op de Weedeweg en Twintighoevenweg en verbetert die als dat nodig is.