Stadspolders

  • De gemeente onderzoekt of verkeersdrempels in deze wijken vervangen kunnen worden door innovatieve drempels waar verkeer met de juiste snelheid zonder remmen overheen kan rijden.

  • De oversteek vanuit de Hoven naar het fietspad langs de Provinciale weg is te gevaarlijk. Dit wordt verbeterd.

  • Speeltuin Stadspolders blijft bestaan, desnoods met overheidssteun

  • Politie en gemeente besteden hier aandacht aan inbraakpreventie.

  • De gemeente zorgt er samen met de woningbouwverenigingen voor dat oudere delen van Stadspolders qua woongenot en kwaliteit van de leefomgeving op niveau blijven.