Sterrenburg incl. Wilgenwende

  • Op het gezondheidspark komen geen activiteiten die niet zijn gerelateerd aan zorg, beweging en sport. Nieuwe ontwikkelingen op dat gebied worden positief benaderd, andere initiatieven kunnen elders een plek krijgen.
  • Galileilaan uit de top-10 onveilige straten Zuid-Holland-Zuid.
  • Bibliotheek sterrenburg blijft behouden als bibliopunt.
  • Verplaatsing station Dordrecht-zuid naar Copernicusweg/Zuidendijk/N3 integraal beoordelen. 
  • Parken voorzien in een behoefte.
  • Het winkelcentrum wordt versterkt door de uitbreidingsplannen op het terrein van de vroegere Keuringsdienst van waren.
  • Onderzoek naar meerwaarde van 80 km/uur op de N3.
  • Wilgenwende wordt op bestaand kwaliteitsniveau afgebouwd; ontsluitingsweg moet zo snel mogelijk worden gerealiseerd.