Sterrenburg incl. Wilgenwende

  • De verkeersveiligheid rondom scholen en schoolroutes moet beter, bijvoorbeeld de oversteek van fietsverkeer vanaf de Blaauwweg naar de Atmosfeerstraat en de kruising Zuidendijk/Schenkeldijk.

  • Het voetpad/fietspad tussen Oudendijk en Zuidendijk, tussen de flats van Sterrenburg 1 en de Stevenshof/begraafplaats Zuidendijk wordt volledig gerealiseerd.

  • De gemeente werkt mee aan snelle uitbreiding Winkelcentrum Sterrenburg waarbij ook de parkeerproblemen worden opgelost. Voorwaarde is wel dat winkeliers niet gedwongen worden hun winkels op zondag te openen.

  • Behoud monumentale herinneringen in Sterrenburg. Voorbeelden zijn de Willemshoeve, beplanting langs het Steve Bikopad en Deimospad en het in standhouden van de krekenstructuur.

  • Bij herinrichting van straten in bijvoorbeeld Sterrenburg 3 wordt extra groen en waar nodig extra parkeercapaciteit toegevoegd.

  • De Eddingtonweg krijgt snelheidsbeperkende maatregelen of wordt ingericht als 30 km zone.

.