Vogelbuurt

  • De leefbaarheid en veiligheid regelmatig moeten regelmatig worden beoordeeld en verbeteringen moeten samen met de bewoners worden doorgevoerd.
  • Inwoners die hun woonomgeving vervuilen worden daarop aangesproken. De werkwijze van de taskforce overlast vormt hiervoor het uitgangspunt. 
  • Illegale kamerverhuur en illegale bewoning gaat de gemeente tegen. Arbeidsmigranten dienen verantwoord gehuisvest te zijn, zonder de leefbaarheid in de wijk aan te tasten.