Wielwijk incl. Dordtse Hout

  • Schotelantennes van openbare straat weren.
  • Geluid zeehaven handhaven en aanpakken.
  • Initiatieven voor stadslandbouwprojecten worden gestimuleerd.
  • Oplossing van het fietsknelpunt Karel Doormanweg/Kotterstraat afwegen in relatie tot andere knelpunten in de stad.
  • Voor lokaal initiatief: positieve inbreng Andreaskerk in de wijk.
  • Onderzoek naar meerwaarde van 80 km/uur op de N3.