Gevolgen corona-crisis

corona.JPG
download.png
Door Arjan de Looze op 20 oktober 2020 om 21:54

Gevolgen corona-crisis

Sinds half maart hebben we allemaal te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Er werden zware maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dit heeft verregaande gevolgen voor het dagelijkse leven, die we tot voor deze crisis niet voor mogelijk hielden. De maatregelen worden langzaam maar zeker wat versoepeld, maar voorlopig blijven veel beperkingen gelden en moeten we afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven.

Sinds half maart hebben we allemaal te maken met de gevolgen van het Coronavirus. Er werden zware maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen. Dit heeft verregaande gevolgen voor het dagelijkse leven, die we tot voor deze crisis niet voor mogelijk hielden. De maatregelen worden langzaam maar zeker wat versoepeld, maar voorlopig blijven veel beperkingen gelden en moeten we afstand houden en zoveel mogelijk thuis blijven.
De burgemeester van Dordrecht is als voorzitter van de Veiligheidsregio verantwoordelijk voor de noodverordening die op basis van de beslissingen van het kabinet is opgesteld. Tijdens de (digitale) raadsvergadering van 15 april konden we als gemeenteraad vragen stellen naar aanleiding van de informatie die we vanuit het College gekregen hebben en een toelichting van de burgemeester en alle wethouders.
We hebben allereerst onze waardering uitgesproken voor alle inzet die de afgelopen weken gepleegd is, door artsen, verpleegkundigen, zorgmedewerkers, schoonmakers, vuilophalers, politie, boa’s, etc., etc. Er is veel opgezet over de volle breedte van de stad en over alle sectoren en kwetsbare groepen. Zowel vanuit de gemeente en samenwerkende partners als ook vanuit particuliere acties door kerken, moskeeën, maatschappelijke organisaties, de Speelotheek, Licht voor Dordt, teveel om op te noemen. Maar ook buren, buurtkinderen, wijkgenoten, enz. die boodschappen doen, een bloemetje bezorgen, een kaart sturen of op andere manieren aandacht geven aan mensen die juist nu aandacht nodig hebben. Dit virus zorgt voor angst, onzekerheid, dood, verdriet en eenzaamheid. Maar het heeft ook een saamhorigheid, betrokkenheid en liefde losgemaakt die hoop geeft voor nu en de toekomst.
We hebben ook onze waardering uitgesproken naar onze burgemeester die in zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio voor heel Zuid-Holland-Zuid eerstverantwoordelijke is in de aanpak van deze crisis. Wij hebben hem daarin veel wijsheid en energie toegewenst en toegebeden.
We hebben een aantal vragen gesteld. Onder andere over de democratische controle op de maatregelen die genomen worden. Daarnaast hebben we gevraagd of de burgemeester toch mogelijkheden zag om weekmarkt in kleine vorm en vooral gericht op levensmiddelen mogelijk te maken. Op dat moment zag hij die mogelijkheden niet, maar inmiddels is de markt in kleinere omvang weer toegestaan. We hebben aandacht gevraagd voor de veiligheid thuis. Zijn er voldoende mogelijkheden om onveilige thuissituaties te melden? We hebben een opmerking gemaakt over de verruiming van de winkeltijden op goede vrijdag. We begrijpen dat er geprobeerd werd om het winkelend publiek zoveel mogelijk te verspreiden. Maar we vragen ons af of het echt een bijdrage hieraan heeft geleverd. Of is het zo dat juist in deze tijd mensen behoefte hebben aan bezinning en dit soort momenten gekoesterd moeten worden?
We leven in een onzekere tijd. We weten niet hoelang we nog afstand moeten houden, ouderen hebben het zwaar nu ze niet of nauwelijks bezoek krijgen, er zijn nog steeds mensen die ernstig ziek zijn en er overlijden nog steeds mensen als gevolg van het virus. We bidden God om wijsheid voor onze bestuurders die verregaande beslissingen moeten nemen. We bidden om kracht en genezing. We vertrouwen er op dat God deze wereld regeert en dat ook onze stad in Zijn handen is. Houd daarom moed en hou vol!
Jan Willem

Deel dit bericht