Haal Nationaal Historisch Museum naar Dordrecht

NHM Dordrecht 201221.JPG
Joost Veldman.JPG
Door Joost Veldman op 20 december 2021 om 13:16

Haal Nationaal Historisch Museum naar Dordrecht

CU-SGP dient een motie in om het museum naar Dordt te halen

ChristenUnie/SGP zal dinsdag 21 december een motie indienen waarin het college wordt opgeroepen uit te zoeken wat het zou betekenen om het Nationaal Historisch Museum naar Dordrecht te halen. Het nieuwe regeerakkoord zegt hierover: “We willen meer aandacht geven aan onze gezamenlijke geschiedenis. 

Daarom draagt het Rijk bij aan een Nationaal Historisch Museum en een Slavernijmuseum. ” ChristenUnie/SGP denkt dat een Nationaal Historisch Museum goed bij de stad past. De thematiek van de Mijlpalen van Dordrecht is direct verbonden met de nationale geschiedenis. Het gaat dan om bijvoorbeeld de Eerste Vrije Statenvergadering 1572, de St. Elisabethsvloed en de strijd tegen het water in brede zin en natuurlijk de (inter)nationale synode van 1618-1619. De stad heeft de achterliggende jaren laten zien op een goede manier dergelijke historische gebeurtenissen over het voetlicht te kunnen brengen. Een mooie vervolgstap zou zijn het Nationaal Historisch Museum naar Dordrecht te halen. Uiteraard moet eerst goed gekeken worden wat dat zou betekenen. Daarom vraagt ChristenUnie/SGP om een verkenning om na te gaan wat daarvoor nodig is zodat de stad tijdig de vinger kan opsteken als de besluitvorming in Den Haag begint.

 

Deel dit bericht