Verbonden met het verleden, gericht op de toekomst

Binnenhavens.JPG
Joost Veldman.JPG
Door Joost Veldman op 15 februari 2022 om 21:39

Verbonden met het verleden, gericht op de toekomst

De ChristenUnie-SGP heeft altijd veel politieke aandacht gevraagd voor de historie van onze stad. Zoals bijvoorbeeld de Synode van Dordrecht van 1618-1619, 800 jaar stadsrechten en dit jaar de herdenking van de Vrije Statenvergadering in 1572.

Het meest recente voorbeeld is de motie om bij de herinrichting van de Grote Markt een duidelijke verbinding te leggen met het joodse culturele verleden van deze plek, bijvoorbeeld in ontwerp en vormgeving. De motie is unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Door de wreedheden van de nazi’s en door de sloop in de jaren na de oorlog is de Dordtse gemeenschap en haar cultuurhistorische rijkdom goeddeels verloren gegaan. Aan ons de plicht om de herinnering daaraan levend te houden. Niet alleen om te herinneren, maar ook om het leven nu te kunnen leven. Deze wereld heeft zijn nachten, en niet weinige. Dat is bij zo’n historisch stukje stad als de Grote Markt helaas maar al te waar.

U vraagt zich wellicht af: waarom al die aandacht voor het verleden? De ChristenUnie-SGP fractie doet dat vanuit de overtuiging dat we het heden niet kunnen leven zonder het verleden te kennen. Ons denken en handelen is daardoor gevormd. Wij staan niet op onszelf, wij zijn verbonden met het denken en handelen van mensen voor ons. Dat geldt ook voor de fysieke, zichtbare kant van onze stad; haar straten en pleinen. Dordrecht heeft veel parels, maar ook littekens. Daarbij stilstaan haalt ons uit de beslommeringen van het hier en nu. Tot slot zie ik vanuit christelijk perspectief nog een reden om stil te staan bij de geschiedenis. Het is uiteindelijk niet onze geschiedenis. Het is Gods geschiedenis met ons.

Deel dit bericht