Campagne

nieuwsbrief1.jpg
Leen crop.jpg
Door Leen Struijk op 8 maart 2022 om 22:26

Campagne

De laatste maanden hebben we ons in de commissie fysiek bezig gehouden met o.a. onnodige geluidsoverlast veroorzaakt door luidruchtige scooters, motoren en auto’s. Kunnen lawaaiflitsers dit probleem oplossen? Zelf hebben we daarbij aandacht gevraagd voor het stiltegebied in de (Nieuwe) Biesbosch waar met name in de zomer ook regelmatig lawaai gemaakt wordt. Verder is de integrale laadvisie behandeld, de opmars van elektrische auto’s zet door. Uiteraard was er aandacht voor wonen, het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen begint dramatische vormen aan te nemen. Niet alleen in Dordrecht overigens. Gelukkig konden er ook een paar bestemmingsplannen, locatie Oudland en locatie Mauritsweg (Thuredrecht) worden vastgesteld. Dat levert een behoorlijk aantal nieuwe woningen op.

De verkiezingen zijn in aantocht en de campagne is in volle gang. Ik mocht aanwezig zijn bij een door de Drechtstadboer georganiseerde bijeenkomst in de Biesboschhal. “Brengt 2022 de doorbraak voor lokaal voedselbeleid” was het thema. Ook wij zijn voorstander van lokaal produceren van voedsel als dat mogelijk is. Minder transport, dus uitstoot, maar ook leerzaam om te zien tijdens een wandeling of fietstocht door het buitengebied. Wij zien ook een belangrijke rol weggelegd voor de boer als natuurbeheerder. Vervolgens een boeiende avond meegemaakt in Amicitia, georganiseerd door het Platform Wolwevershaven. Wat willen we daar wel en wat juist niet? Duidelijk werd in ieder geval dat participatie heel belangrijk is en je in dat opzicht niet zorgvuldig genoeg kunt zijn. Tenslotte zijn we met een paar kandidaten een middagje actief bezig geweest voor Geef het Dordt, een stichting die mensen met weinig financiële middelen helpt aan huisraad. Goed om te ervaren hoe belangrijk vrijwilligers zijn, ze kunnen echt het verschil maken. En mooi dat afgedankte/overbodige  spullen een tweede bestemming krijgen!

Deel dit bericht