Initiatiefvoorstel ‘Eerste Dordtse burgerberaad’ ingediend door ChristenUnie-SGP

IMG_3403 crop.jpg
Robert crop.jpg Bart crop.jpg
Door Robert de Heer, Bart de Feijter op 29 november 2022 om 15:00

Initiatiefvoorstel ‘Eerste Dordtse burgerberaad’ ingediend door ChristenUnie-SGP

Persbericht

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen deed de ChristenUnie-SGP met hun verkiezingsslogan al de belofte om ‘samen voor onze stad’ te gaan. Als het aan deze partij ligt, gaat Dordrecht dit onder andere waarmaken door een burgerberaad te organiseren. Daarom dienden zij vandaag tijdens de raadsvergadering een initiatiefvoorstel in dat daartoe oproept. Het burgerberaad moet zich buigen over een maatschappelijk vraagstuk en geeft burgers de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het gemeentebeleid.

Waar onder meer Amsterdam en Zeist al eerder burgerberaden organiseerden, zou dit in Dordrecht de eerste worden. Deelnemers van het burgerberaad moeten een soort ‘Dordt in het klein’ vormen, met gelote Dordtenaren uit alle lagen van de bevolking. Gedurende een aantal weken komen zij meerdere dagen bijeen om zich te verdiepen in een maatschappelijk vraagstuk. Wat dit vraagstuk precies gaat worden laten de initiatiefnemers graag bij de inwoners zelf. Wel doen ze suggesties om de lezers een idee te geven. Zo zou het een onderwerp kunnen gaan over het realiseren van de klimaatdoelen van Dordrecht, maar ook over het vraagstuk hoe we sneller meer betaalbare woningen kunnen realiseren in de stad. Na een periode van beraad, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, komt het burgerberaad met aanbevelingen die richting de politiek gaan.

Herstel van vertrouwen

Na de lage verkiezingsopkomst van maart, hoopt de ChristenUnie-SGP hiermee een deel van het vertrouwen in de politiek te herstellen. “Veel mensen ervaren grote afstand tot de politiek”, zegt Bart de Feijter, CU-SGP commissielid. “Op deze manier hopen we die afstand iets te verkleinen”. De partij maakt zich namelijk geen illusies: “vertrouwen krijg je niet zomaar, je moet het ook geven”, vindt Robert de Heer, CU-SGP raadslid. De partij ziet graag dat de gemeente die stap nu zet door een eerste burgerberaad te organiseren.

Veel belangstelling

Internationaal staat het burgerberaad al enkele jaren in de belangstelling als manier om inwoners te laten meepraten en meebeslissen. Ook in Nederland weten steeds meer steden en provincies de weg te vinden naar het burgerberaad. In Dordrecht was meer betrokkenheid bij de gemeentelijke besluitvorming ook een langgeleefde wens van inwoners. Zo bleek in 2020 al uit onderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden dat bijna driekwart van de Dordtenaren betrokken wilde worden bij beslissingen van de gemeente.

Initiatiefvoorstel

Het initiatiefvoorstel werd dinsdag 29 november ingediend tijdens de raadsvergadering. Het voorstel legt veel uit over het wat en waarom van een burgerberaad. Ook worden er in het voorstel verschillende randvoorwaarden meegegeven aan het college voor een succesvol verloop van het burgerberaad. De partij noemt onder andere criteria als een duidelijk mandaat, onafhankelijke procesbegeleiding, voldoende tijd en budget en meer. Het voorstel roept het college tot slot op om een begeleidingscommissie, deels bestaande uit burgers, te vormen in de voorbereiding op het uiteindelijke plan.

Het hele initiatiefvoorstel is hier te lezen.

Bijlagen