Standpunten

Wij staan voor:

1. veilige wijken door extra handhaving en politie-inzet, en regelmatige verkeerscontroles;

2. goede zorg voor iedereen, meer aandacht voor preventie;

3. een stad vrij van coffeeshops;

4. meer aandacht voor het voorkomen van echtscheidingen;

5. duurzaamheid door energiebesparing, klimaatbestendigheid en meer groen;

6. stimuleren van woningbouw. Kwaliteit gaat boven aantallen;

7. maatwerk bij schuldhulpverlening; voorkomen is beter dan genezen;

8. een stad die er top uitziet. Zeker nu Dordrecht in 2020 haar 800e verjaardag viert;

9. goede treinverbindingen en meer veiligheid op het spoor;

10. ruimte voor fietsers: knelpunten in fietspaden worden opgelost.