Blog

Blog

 1. DAC Samen Dordt crop.jpeg
  Heidi van der Welle crop.jpg
  Door Heidi van der Welle op 16 november 2022 om 10:27

  Op bezoek bij Samen Dordt

  Op dinsdag 15 november hebben we als fractie een werkbezoek gebracht aan stichting Samen Dordt. Het bezoek vond plaats bij een van de vindplaatsen van Dordrecht: het Diakonaal Aandachtscentrum. Deze plek aan de Singel is er voor mensen met een klein sociaal netwerk, waar ze terecht kunnen voor een kopje koffie of thee, gezelligheid of een goed gesprek. Ook tijdens het werkbezoek was het centrum druk bezocht en hing er een gezellige sfeer. Na een warme ontvangst en kennismaking met diverse medewerkers en vrijwilligers van Samen Dordt, zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Samen Dordt is een stichting die ontstaan is vanuit Licht voor Dordt. Licht voor Dordt heeft in de coronatijd mooie projecten opgezet om de eenzaamheid te bestrijden en sociale samenhang te verbeteren.

  Lees meer over "Op bezoek bij Samen Dordt"
 2. WhatsApp Image 2022-10-19 at 22.09.18.jpeg
  Robert crop.jpg
  Door Robert de Heer op 19 oktober 2022 om 22:10

  Motie aangenomen: Open en Transparant Dordrecht

  Afgelopen dinsdag was de laatste raadsvergadering voor het herfstreces. Tijdens de vergadering werd een motie in stemming gebracht die we samen met GroenLinks Dordrecht hadden opgesteld. Het ging om een motie die de wethouder oproept om Woo-verzoeken (vroeger noemden we dat Wob-verzoeken) te publiceren. We leggen het even uit.

  Lees meer over "Motie aangenomen: Open en Transparant Dordrecht"
 3. Screenshot 2022-09-13 at 17.17.58.png
  Bart crop.jpg
  Door Bart de Feijter op 13 september 2022 om 17:50

  Motie Herinrichting Weizigtpark

  In 2021 heeft de raad het plan voor herinrichting van het Weizigtpark unaniem goedgekeurd.

  Het plan wil belangrijke aspecten van het park verbeteren:

  • Het wordt veiliger gemaakt.
  • Er komt een grote fietsenstalling.
  • De biodiversiteit van het park wordt verbeterd. 
  • Er worden meer bomen geplant.

  Maar toch…

  Lees meer over "Motie Herinrichting Weizigtpark"
 4. Armoede.jpg
  Leen crop.jpg
  Door Leen Struijk op 13 september 2022 om 14:30

  Stemverklaring vvgb Chemours

  In de raadsvergadering van dinsdag 13 september heeft de raad gestemd over het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen voor de omgevingsvergunning van Chemours Netherlands B.V. Aangezien we ons allemaal zorgen maken over de effecten van Chemours op de omgeving n.a.v. de recente berichten in de media gaven wij de volgende stemverklaring waar een groot gedeelte van de raad zich bij aansloot:

  Lees meer over "Stemverklaring vvgb Chemours"
 5. Weizigt park.png
  Leen crop.jpg
  Door Leen Struijk op 7 september 2022 om 16:00

  Kaalslag of verbeterslag?

  Het is nog geen jaar geleden dat de gemeenteraad van Dordrecht unaniem zijn goedkeuring uitgesproken heeft over de herontwikkeling zuidelijk stationsgebied Dordrecht. Het slotakkoord van een lang traject dat liep vanaf 2015. Gedurende dat traject is er veel sprake geweest van participatie en enthousiasme voor de plannen getoond door o.a. de Fietsersbond en de Bomenridders. Eindelijk komt er een goede, grote, veilige en goed bereikbare fietsenstalling aan de zuidkant van het station, een lang gekoesterde wens. Ook is er veel aandacht voor de veiligheid in het park, een item wat hoog op het verlanglijstje staat van veel gebruikers van het park. Donkere hoekjes, matige verlichting en te smalle paden zullen straks tot het verleden behoren. Daarvoor in de plaats een fris, multifunctioneel, toekomstbestendig park met een moderne uitstraling.

  Lees meer over "Kaalslag of verbeterslag?"
 6. Vacature fractiesecretaris
  Bart crop.jpg
  Door Bart de Feijter op 14 juni 2022 om 10:13

  We hebben een plekje in de fractie voor jou!

  Wil jij werken in het hart van de lokale democratie? En heb jij hart voor onze stad?
  Dan ben jij misschien onze nieuwe fractiesecretaris!
  Lees meer over "We hebben een plekje in de fractie voor jou!"
 7. dordrecht2.jpg
  JW crop.jpg
  Door Jan Willem Boersma op 8 maart 2022 om 22:31

  Nieuwe jeugdverordening

  In de laatste vergadering van de gemeenteraad is een nieuwe jeugdverordening vastgesteld. Over deze nieuwe verordening hebben we meerdere keren in de commissie sociale leefomgeving gesproken. Ook is er door een juridisch bureau een advies gegeven en heeft de WMO-adviesraad en het Ouderplatform een reactie gegeven. Deze adviezen hebben er toe geleid dat het eerste concept is aangepast en dat we als fractie uiteindelijk in konden stemmen met de jeugdverordening.

  Lees meer over "Nieuwe jeugdverordening"
 8. nieuwsbrief2.jpg
  Leen crop.jpg
  Door Leen Struijk op 8 maart 2022 om 22:26

  Campagne

  De laatste maanden hebben we ons in de commissie fysiek bezig gehouden met o.a. onnodige geluidsoverlast veroorzaakt door luidruchtige scooters, motoren en auto’s. Kunnen lawaaiflitsers dit probleem oplossen? Zelf hebben we daarbij aandacht gevraagd voor het stiltegebied in de (Nieuwe) Biesbosch waar met name in de zomer ook regelmatig lawaai gemaakt wordt. Verder is de integrale laadvisie behandeld, de opmars van elektrische auto’s zet door. Uiteraard was er aandacht voor wonen, het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen begint dramatische vormen aan te nemen. Niet alleen in Dordrecht overigens. Gelukkig konden er ook een paar bestemmingsplannen, locatie Oudland en locatie Mauritsweg (Thuredrecht) worden vastgesteld. Dat levert een behoorlijk aantal nieuwe woningen op.

  Lees meer over "Campagne"
 9. dordrecht.jpg
  Joost Veldman.JPG
  Door Joost Veldman op 8 maart 2022 om 22:05

  Leefbaarheid en levendigheid in de binnenstad

  Meer levendigheid in de binnenstad is een thema dat brede aandacht krijgt. Veel partijen in Dordrecht willen meer reuring. ChristenUnie-SGP is eigenlijk de enige partij die consequent kanttekeningen heeft geplaatst bij die wens. Niet omdat wij tegen een extra terras of bistro zijn, maar wel omdat wij veel waarde hechten aan een goede balans tussen leefbaarheid en levendigheid. Juist ook in de binnenstad.

  Lees meer over "Leefbaarheid en levendigheid in de binnenstad"
 10. Gebedsavond 3.JPG
  download.png
  Door Arjan de Looze op 28 februari 2022 om 09:35

  ChristenUnie-SGP & CDA organiseren gebedsbijeenkomst voor verkiezingen

  Op vrijdagavond  11 maart 2022 organiseren het CDA & de ChristenUnie-SGP traditiegetrouw een gebedsbijeenkomst voor de verkiezingen. Hierbij zijn diverse christelijke gemeenschappen uitgenodigd om te mediteren en te bidden voor de komende verkiezingen, en gezien de actualiteiten ook voor de actuele en zorgvolle situatie in Europa. Verschillende geloofsgemeenschappen zullen ons voorgaan waaronder de voorgangers van de Jozua gemeente, Julianakerk. De meditatie wordt verzorgd door Internationale Christengemeente 'Op de Rots'. 

  Lees meer over "ChristenUnie-SGP & CDA organiseren gebedsbijeenkomst voor verkiezingen"